سلامت باشید PDF چاپ پست الکترونیکی
فایل های صوتی:

931106-دکتر صداقت - سونوگرافی و تشخیص بیماری ها

931105-دکتر علایی- ام اس

931104-دکتر یادگاری-زخم های دیابتی

931101-دکتر نخعی-حساسیت های پوستی در زمستان

931029-دکتر صدیقی پور-دردهای شانه و گردن

931028-دکتر رحیم نیا-ناهنجاریهای دست و پا در کودکان

931027-دکتر مومن زاده-عفونت های ادراری در کودکان

931024-دکتر کشاورز-مراقبت های پوست و مو

931023-دکتر چاپچیان-بارداری و زایمان ایمن

931022-دکتر رستمیان-روماتیسم مفصلی

931021-دکتر ذوالقدری - سقط های مکرر

931017-دکتر سهراب پور-آلودگی هوا

931016-دکتر باباخانی-روابط بین همسران

931015-دکتر رئیس السادات-کزکزوبی حسی انگشتان

931014-دکتر جهانی-علل وشیوع سرطان

931013-دکتر فرسچی-تغذیه در بیماری های غیر واگیر

931010-دکتر کرمی-جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

931009-دکتر نبوی-متخصص مغز و اعصاب

931008-دکتر تهرانی نژاد-متخصص زنان و زایمان-نازایی

931007-دکتر صادقیان-فوق تخصص گوارش کودکان نا باوری

931005-دکتر قاسمی-نقش درمان به موقع در بیماری های قبی

سندرومکانال کارپال

فایل های تصویری:

931106-دکتر صداقت - سونوگرافی و تشخیص بیماری ها

931105-دکتر علایی- ام اس

931104-دکتر یادگاری-زخم های دیابتی

931101-دکتر نخعی-حساسیت های پوستی در زمستان

931029-دکتر صدیقی پور-دردهای شانه و گردن

931028-دکتر رحیم نیا-ناهنجاریهای دست و پا در کودکان

931027-دکتر مومن زاده-عفونت های ادراری در کودکان

931024-دکتر کشاورز-مراقبت های پوست و مو

931023-دکتر چاپچیان-بارداری و زایمان ایمن

931022-دکتر رستمیان-روماتیسم مفصلی

931021-دکتر ذوالقدری - سقط های مکرر

931017-دکتر سهراب پور -آلودگی هوا

931016-دکتر باباخانی-روابط بین همسران

931015-دکتر رئیس السادات-کزکزوبی حسی انگشتان

931014-دکتر جهانی-علل وشیوع سرطان

931013-دکتر فرسچی-تغذیه در بیماری های غیر واگیر

931010-دکتر کرمی-جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

931009-دکتر نبوی-متخصص مغز و اعصاب

931008-دکتر تهرانی نژاد-متخصص زنان و زایمان-نازایی

931007-دکتر صادقیان-فوق تخصص گوارش کودکان نا باوری

931005-دکتر قاسمی-نقش درمان به موقع در بیماری های قبی

سندرومکانال کارپال

 


27863000 تلفن
30000314 پیام کوتاه
صفحه  740
سلامت باشید در پیام نما
صفحه 742
اسامی کارشناسان برنامه


مطالب مفید