پرسش و پاسخ متداول
اصول روشن‏كردن يك موى طبيعى بدون دكلره فقط با رنگ

بيشتر آسيايى‏ها موهاى تيره دارند، چون براى روشن‏كردن و به دست آوردن رنگ دلخواه، اصولى وجود دارد كه اگر به آن توجه شود مى‏توان رنگ طبيعى موى تيره را در يك مرحله بدون دكلره تا 3 درجه روشن كرد. براى اين كار به نكاتى بايد توجه كنيد.
مويى كه رنگ طبيعى آن مشكى است (شماره 1) و براى اين كه به رنگ شماره 4 تبديل شود بايد رنگ مصرفى 3 درجه روشن‏تر از رنگ انتخابى باشد يعنى 3+4 مى‏شود (7 رنگ مصرفى).
طرز تهيه: يك تيوپ از هر رنگ مصرفى (مقدار رنگ بستگى به پرپشتى كوتاه يا بلندبودن موها دارد) را با مقدار اكسيدان كرمى كه در راهنماى مصرف رنگ توضيح داده شد مخلوط كرده از پشت سر يك سانتى‏متر مانده به ريشه، موها را رنگ‏آميزى مى‏كنيم. پس از مكث كافى (ديد چشم مؤثر است) بقيه رنگ داخل ظرف را به ريشه‏ها مى‏زنيم. بستگى به زمان مكث رنگ صبر كرده، سپس رنگ را مى‏شوييم و نرم كننده مى‏زنيم. پس از 5 دقيقه آبكشى مى‏كنيم:
توجه: رنگ انتخابى رنگى است كه فرد از روى تابلو نشان مى‏دهد.
رنگ مصرفى، رنگى است كه آرايش‏گر مصرف مى‏كند تا رنگ دلخواه مشترى به وجود آيد.